Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - dz. 1/206, obr. Linin II, gm. Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  25.11.2015 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę  na rzecz dotychczasowych dzierżawców działka ewidencyjna nr 1/206 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria.
W/w działka została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 25.11.2015 r. do 16.12.2015 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-11-25 14:38:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-11-25 14:48:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki