Ogłoszenie - działki przeznaczone do oddania w dzierżawę 38/1, 38/10, 38/5, 36/2 z obrębu Mysiadło

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  02.12.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania  w dzierżawę na rzecz Gminy Lesznowola
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  działki ew. nr 38/1, 38/10, 38/5, 36/2 z obrębu Mysiadło gm. Lesznowola.
W/w działki zostały opisane szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 02.12.2015 r. do 23.12.2015 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-12-02 13:02:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-12-02 13:15:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki