Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Linin, Aleksandrów, Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 09.12.2015r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:
 
- działka ew. nr 1/212 z obrębu  Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0895 ha.
- działka ew. nr 33/5 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0609 ha.
- działka ew. nr 33/4 z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0581 ha.
- działka ew. nr 2/3 z obrębu 7 m. Piaseczno o pow. 0,0856 ha.
- działka ew. nr 3 z obrębu 7 m. Piaseczno o pow. 1,9659 ha.
- część działki ew. nr 7/5 z obrębu 6-01 m. Góra Kalwaria o pow. 0,0015 ha.
- część działki ew. nr 12/2 z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria o pow. 0,0015 ha.
 
W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 09.12.2015 r. do 30.12.2015 r.
Termin składania ofert upływa 31.12.2015 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2015-12-09 12:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2015-12-11 08:43:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki