☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 21.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna: sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
Numer ogłoszenia: 8670 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347198 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, faks 0-22 7564136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka zapewniająca całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa artykułów spożywczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem postępowania i zamówienia było wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji sukcesywnej dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1. Zamówienie obejmowało następujący asortyment towarów: część I - wyroby piekarsko-ciastkarskie, część II - mleko i produkty mleczarskie, część III - jaja kurze, część IV - mięso i wędliny, część V - owoce i warzywa, część VI - pozostałe artykuły spożywcze, część VII - ryby i mrożonki. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Szczegółowy asortyment zawierał załącznik numer 2 do siwz...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: wyroby piekarsko-ciastkarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia Kuliccy Sp. J., ul. Grójecka 110, 96-320 Mszczonów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19381,00

 • Oferta z najniższą ceną: 19381,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40845,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: mleko i produkty mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BT Spółka z o.o. Jakomex, ul. Działkowa 21/25, 05-816 Reguły, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96425,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 45115,80

 • Oferta z najniższą ceną: 45115,80 / Oferta z najwyższą ceną: 61772,60

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: jaja kurze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Inwest Michel Mariola Michelis, Marek Michelis Sp. J., Kobierne 44 A, 05-311 Dębe Wielkie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9025,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7020,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7020,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11700,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polski Koncern Mięsny Duda S. A., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 80174,24

 • Oferta z najniższą ceną: 80174,24 / Oferta z najwyższą ceną: 95811,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: owoce i warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Cytrus Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze, ul. Millenium 90, 05-503 Głosków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 54267,00

 • Oferta z najniższą ceną: 54267,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68995,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: pozostałe artykuły spożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia BB Bożena Bąk, ul. Grójecka 1, 05-530 Góra Kalwaria, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44613,45

 • Oferta z najniższą ceną: 44613,45 / Oferta z najwyższą ceną: 48687,25

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: ryby i mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Świat Mrożonek s.c., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16326,80

 • Oferta z najniższą ceną: 16326,80 / Oferta z najwyższą ceną: 16411,92

 • Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-01-13 13:17:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-01-13 13:18:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3957545