Informacja o wyniku przetargów na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

INFORMACJA

Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargów na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych

w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej


 

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) Zarząd informuje, że w dniu 19.10.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie n/wym. działek ewid. nr 37/17, 37/19, 37/22, 37/23 oraz 37/28 i 37/29 z obr. 1-02 m. Góra Kalwaria.

1) dla zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej działkę ew. nr 37/17 z obrębu 1-02, o pow. 3635 m2, zabudowanej budynkiem nr 2 o pow. użytkowej 2530,18 m2.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który  w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu:

Fundację Leny Grochowskiej
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce

Cena wywoławcza czynszu w pierwszym roku dzierżawy wynosiła 25.000,00 zł rocznie. W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 25.250,00 zł.

2) dla zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej działkę ew. nr 37/19 z obrębu 1-02, o pow. 3788 m2, zabudowanej budynkiem nr 1 o pow. użytkowej 2439,60 m2.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który  w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu:

Fundację Leny Grochowskiej
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce

Cena wywoławcza czynszu w pierwszym roku dzierżawy wynosiła 25.000,00 zł rocznie. W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 25.250,00zł.

3). dla zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej działkę ew. nr 37/22 z obrębu 1-02, o pow. 1299 m2, zabudowanej budynkiem nr 4 o pow. użytkowej 251 m2.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu dwóch uczestników, którzy  w wyznaczonym terminie wpłacili wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu:

Fundację Leny Grochowskiej
ul. Brzeska 134
08-110 Siedlce

MW Property I Sp. z o. o. w organizacji
ul. Obrzeźna 7A/15
02-691 Warszawa

Cena wywoławcza czynszu w pierwszym roku dzierżawy wynosiła 20.000,00 zł rocznie. W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 20.200,00.  

Przetarg wygrała:

MW Property I Sp. z o. o. w organizacji
ul. Obrzeźna 7A/15
02-691 Warszawa

Przetargi dla działek ewid. nr nr 37/23, 37/28 i 37/29 zakończyły się wynikiem negatywnym.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Wytworzył:
Anna Keller
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-01-19 15:46:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-01-19 15:49:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki