Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Aleksandrów, Obory, Linin II, Złotokłos

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 26.01.2016 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn. zm.) , Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:
- działka ew. nr  33/36  z obrębu  Aleksandrów  gm. Góra Kalwaria  o  pow. 0,0490 ha
- działka ew. nr  33/39  z obrębu  Aleksandrów  gm. Góra Kalwaria  o  pow. 0,0502 ha
- część działki ew. nr 2 z obrębu Obory gm. Konstancin-Jeziorna o pow. 2,24  ha
- działka ew. nr 1/59 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria o pow. 0,0438 ha
- działka ew. nr 259/2 z obrębu Złotokłos gm. Piaseczno o pow. 0,1800 ha
 
W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 27.01.2016 r. do 17.02.2016 r.
 
Termin składania ofert upływa 19.02.2016 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
 
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-01-27 14:01:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-02-01 13:14:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki