XVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 28.01.2016 r.

123

XVI/1/2016

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia

124

XVI/2/2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7
- zał. 8

125

XVI/3/2016

w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie

126

XVI/4/2016

w sprawie użyczenia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Góra Kalwarii części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii
- zał. nr 1

127

XVI/5/2016

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

128

XVI/6/2016

w sprawie zamiaru wyłączenia i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10

129

XVI/7/2016

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego

130

XVI/8/2016

w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego

131

XVI/9/2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok

132

XVI/10/2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok

133

XVI/11/2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok

134

XVI/12/2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok

135

XVI/13/2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Piaseczyńskiego na 2016 rok

136

XVI/14/2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2016

 

Wytworzył:
Dorota Zaręba
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-02-03 13:52:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-02-06 13:40:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki