Plan pracy

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2024 r.

I półrocze:
- przyjęcie uchwały w sprawie planu pracy komisji na 2024 r.,
- przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2023 r.,
- rozpatrzenie wniosków i omówienia spraw różnych,
- opiniowanie zmian w budżecie 2024 r., oraz w WPF na lata 2025-2031,
- rozpatrzenie i zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2023 r.,
- omówienie sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków za I kwartał 2024 r.,
- bieżąca analiza wykonania remontów, inwestycji, oraz wydatków bieżących,
- opiniowanie bieżącej korespondencji i dokumentów przekazanych komisji,
- systematyczna analiza sytuacji finansowej powiatu.

II półrocze:
- opiniowanie zmian w budżecie 2024 r. oraz w WPF na lata 2024-2031,
- omówienie sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków za I półrocze 2024 r.,
- omówienie bieżącej realizacji dochodów i wydatków 2024 r.,
- zapoznanie się ze stanem realizacji remontów i inwestycji,
- rozpatrzenie wniosków i spraw różnych,
- systematyczna analiza sytuacji finansowej powiatu,
- zapoznanie się z projektem budżetu na 2025 r. oraz WPF na lata następne,
- rozpatrzenie wniosków komisji merytorycznych, dotyczących zmian w projekcie budżetu na 2025 r. i WPF, oraz opracowanie opinii,
- opiniowanie bieżącej korespondencji i dokumentów przekazanych komisji,
- opracowanie planu pracy komisji na 2025 r.

Wytworzył:
Monika Kucharska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-02-11 14:56:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-02-05 10:02:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki