Informacja o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - niezabudowanej działki nr 2/184 z obr. 4 przy ul. Energetycznej w Piasecznie

INFORMACJA

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 04 marca 2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U z 2014r. poz. 1490) Starosta Piaseczyński informuje, że:

w dniu 25.02.2016r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w m. Piaseczno przy ul. Energetycznej, stanowiącej niezabudowaną działkę położoną w miejscowości Piaseczno oznaczoną nr ew. 2/184 z obrębu 4 o pow. 2.3575 ha, KW Nr WA1I/00027556/7,

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który jako jedyny w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na kwotę 9.500.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).

W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 9.595.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została firma pod nazwą: Auchan Polska Sp. z o.o.

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-03-04 09:03:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-03-04 09:05:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki