Wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. Zwrot pojazdu usuniętego z drogi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1047), art 130 a.
 • Uchwała Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wymagane dokumenty

 • dokument tożsamości,
 • dokument upoważniający do używania pojazdu (od banku, leasingu),
 • zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą).

Sposób załatwienia sprawy

 • dokonanie opłaty za usunięcie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
 • z potwierdzeniem dokonania opłaty należy zgłosić się do podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą) w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego
 • z potwierdzeniem opłaty oraz zezwoleniem na odbiór pojazdu należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie - Wydział Komunikacji i Transportu, 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4, II piętro, pok. 21 (tel. 22 736 48 70 w. 483, a.szewczyk@piaseczno.pl),
 • odbiór pojazdu z parkingu w Piasecznie, ul Elektroniczna 4.

Opłaty

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

 • rower lub motorower - opłata za usunięcie 140 zł; opłata za dobę przechowywania 25 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 60 zł
 • hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego – opłata za usunięcie 140 zł; opłata za dobę przechowywania 25 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 60 zł
 • motocykl - opłata za usunięcie 280 zł; opłata za dobę przechowywania 35 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 120 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t - opłata za usunięcie 600 zł; opłata za dobę przechowywania 50 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 300 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t  do 7,5 t - opłata za usunięcie 750 zł; opłata za dobę przechowywania 65 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 460 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - opłata za usunięcie 1060 zł; opłata za dobę przechowywania 95 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 570 zł
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - opłata za usunięcie 1575 zł; opłata za dobę przechowywania 170 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 750 zł
 • pojazd przewożący materiały niebezpieczne - opłata za usunięcie 1915 zł; opłata za dobę przechowywania 250 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 870 zł

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
05-500 Piaseczno
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70 w. 483
email: a.szewczyk@piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50

Parking znajduje się w Piasecznie, przy ul. Elektroniczej 4.

Sposób załatwienia sprawy

 • wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, 
 • wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-03-15 14:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 09:04:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki