☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. Zwrot pojazdu usuniętego z drogi

 
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990), art 130 a.
- Uchwała Nr LIII/7/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
- z potwierdzeniem opłaty oraz zezwoleniem na odbiór pojazdu należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie - Wydział Komunikacji i Transportu, 05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4, II piętro, pokój nr 21 (tel. 22 736 48 82; 22 736 48 83; a.szewczyk@piaseczno.pl),
- odbiór pojazdu z parkingu w Piasecznie, ul Elektroniczna 4.
- dokonanie opłaty za usunięcie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14 (także kartą płatniczą lub kredytową) albo na rachunek bankowy nr 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

WYMAGANE DOKUMENTY
- dokument tożsamości,
- dokument upoważniający do używania pojazdu,
- zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (policjant, strażnik miejski, osoba dowodząca akcją ratowniczą).
 
OPŁATY
- rower lub motorower - opłata za usunięcie 115 zł; opłata za dobę przechowywania 21 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 75 zł
- motocykl - opłata za usunięcie 227 zł; opłata za dobę przechowywania 28 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 150 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t - opłata za usunięcie 494 zł; opłata za dobę przechowywania 41 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 330 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t  do 7,5 t - opłata za usunięcie 616 zł; opłata za dobę przechowywania 53 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 479 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - opłata za usunięcie 848 zł; opłata za dobę przechowywania 73 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 590 zł
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - opłata za usunięcie 1250 zł; opłata za dobę przechowywania 134 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 775 zł
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - opłata za usunięcie 1521 zł; opłata za dobę przechowywania 204 zł; wysokość kosztów w razie odstąpienia 900 zł
 
Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi oraz za każdą dobę przechowywania wnosi się w kasie Starostwa (także kartą płatniczą lub kredytową) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
05-500 Piaseczno
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82; 22 736 48 83
email: a.szewczyk@piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 
Parking znajduje się w Piasecznie, przy ul. Elektroniczej 4.
 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Wydział Komunikacji i Transportu
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
- wydanie zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, 
- wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-03-15 14:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-09-08 11:30:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617