Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działka ew. nr 9/29 z obrębu 01-16 m. Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 21.04.2016r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w dzierżawę na rzecz PGNiG TERMIKA SA:
 
działka ew. nr  9/29  z obrębu  01-16 m.  Konstancin - Jeziorna.
 
W/w działka została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 21.04.2016 r. do 12.05.2016 r.
 
Starosta Piaseczyński 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-04-21 13:11:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-04-21 14:00:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki