Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 29.04.2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 29.04.2016r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.),

Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

                                 1.                                     

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do oddania w dzierżawę na rzecz podmiotu: APTEKA PRYWATNA mgr farmacji Jadwiga Baj: 

•          lokal użytkowy usytuowany na części działki ew. nr 5/26 z obrębu 6-01 m.Góra Kalwaria.

2. 

W/w nieruchomość została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 29.04.2016r. do 20.05.2016r. 

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz podmiotu: APTEKA PRYWATNA mgr farmacji Jadwiga Baj

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
(2016-04-29)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-04-29 13:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-06-02 08:54:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki