Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - lokal użytkowy usytuowany na części działki ew. nr 5/26 z obrębu 6-01 m.Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 29.04.2016r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania  w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do oddania w dzierżawę na rzecz podmiotu: APTEKA PRYWATNA mgr farmacji Jadwiga Baj:
 
- lokal użytkowy usytuowany na części działki ew. nr 5/26 z obrębu 6-01 m.Góra Kalwaria.
 
W/w nieruchomość została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 29.04.2016 r. do 20.05.2016 r.

Starosta Piaseczyński
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-05-05 09:20:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-05-05 09:27:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki