☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy leków do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/A-G.3421/7/ /2016

Góra Kalwaria dnia 28.04.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/7/2016

Nazwa zadania: dostawy leków do Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii ul. Szpitalna 1

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia poszczególnych zadań najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców:

Apteki Polskie Sp. Z o.o.
Ul. Nasielska 9 b
05-140 Serock

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wszystkie wymagania SIWZ oraz uzyskały najwyższą ilość punktów.

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

cena brutto

Ilość pkt.

1

Nasza Apteka

ul. Romera 37

20-473 Lublin

229 701,19

67,90

2

APTEKI POLSKIE Sp.z o.o.

Ul. Nasielska 9 b

05-140 Serock

155 959,22

100,00

3.

Apteka "Przy Stocerze"

ul. Wierzejewskiego 12

05-510 Konstancin-Jeziorna

283 878,53

54,94

 

2. Terminy podpisania umów.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem lub droga elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty bądź 10 dni w przypadku przesłania pisemnego zawiadomienia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-05-05 11:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-05-05 11:16:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961697