Informacja - wynik przetargu na na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jeżewicach przy ul. Wspólnej

INFORMACJA
 
W dniu 10.05.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 o godz. 10.00, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 54/ORG/2016 z dnia 10.05.2016 r., przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jeżewicach przy ul. Wspólnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  nr ew. 56/3 z obrębu Jeżewice gm. Tarczyn.
Z uwagi na brak uczestników postępowania, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-05-16 13:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-05-16 13:41:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki