Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej działki ew. nr 133/1 i nr 133/3 z obrębu Tomice, gm. Góra Kalwaria

INFORMACJA

W dniu 24.05.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 o godz. 1000, Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Starosty Piaseczyńskiego Nr 58/ORG/2016 z dnia 19.05.2016 r., przeprowadziła przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej działki ew. nr 133/1 i nr 133/3 z obrębu Tomice gm. Góra Kalwaria uregulowane w księdze wieczystej Nr WA5M/00356755/9.
Z uwagi na brak uczestników postępowania przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-06-01 10:08:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-06-01 10:09:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki