Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 08.07.2016r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej
w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 08.07.2016 r. o godz. 1000  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00406700/5, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków niezabudowaną działkę nr 37/28 o pow. 0,2276 ha
i działkę nr 37/29 o pow. 0,6366 ha, w obrębie 1-02, zabudowaną 2 budynkami o pow. użytkowej 1828 m2 i 165 m2.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który
w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu:

Fabryka Artykułów Turystycznych
i Sportowych POLSPORT Spółka z o.o.

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 13
05-530 Góra Kalwaria

Cena wywoławcza czynszu w pierwszym roku dzierżawy wynosi 50.000,00 zł netto rocznie. W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 50.500,00 netto zł.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-07-15 08:52:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-07-15 08:53:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki