Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2016 r w postępowaniu przetargowym pn.:Sporządzanie map prawnych/dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji stwierdzającej przejście z mocy prawa na własność Powiatu Piaseczyńskiego działek zajętych pod drogi powiatowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz.872 ze zm.)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki