XXI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 16.06.2016 r.

165

XXI/1/2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego

166

XXI/2/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu piaseczyńskiego za 2015 rok

167

XXI/3/2016

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

168

XXI/4/2016

w sprawie zmian w uchwale nr XLIII/7/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe Powiatu Piaseczyńskiego prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

169

XXI/5/2016

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia

170

XXI/6/2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7

171

XXI/7/2016

w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego

172

XXI/8/2016

w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2016

173

XXI/9/2016

w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Piaseczyńskiego”
- zał. - plan transportowy

174

XXI/10/2016

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego nieruchomości położonej we wsi Marylka, gm. Tarczyn

175

XXI/11/2016

w sprawie powołania Radnego do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu Piaseczyńskiego

176

XXI/12/2016

w sprawie powołania Radnego do Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-08-09 11:55:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-02-06 13:34:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki