☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zapytanie cenowe - przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych 30 000 Euro,

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KURSU PRAWA JAZDY KAT. B

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
określonego w art. 4 pkt. 8.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie ul. Szpitalna 10 zaprasza do składania ofert cenowej na przeprowadzenie kursu nauki jazdy w klasie trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 – mechanik pojazdów samochodowych, klasie trzeciej Technikum Nr 1 – technik pojazdów samochodowych.

W kursie uczestniczyć będzie 21 uczniów.

Zamawiający planuje, że kurs przeprowadzony zostanie w Piasecznie i zakończy się do 14 listopada 2016 r. W czasie kursu powinno być zrealizowane 30 godzin teoretycznych i 30 godzin szkolenia praktycznego na jedną osobę. Kurs musi zakończyć się zaktualizowanym profilem kursanta.

Zajęcia powinny odbywać się po godzinie 15 (po zakończeniu zajęć w szkole).

Zajęcia te znajdują się w planie nauczania w związku z tym prowadzona musi być następująca dokumentacją z przebiegu nauczania: dziennik zajęć, w którym musi znaleźć się plan zajęć, odnotowana obecność ucznia, tematy zajęć oraz ocena z przedmiotu praktycznego nauka jazdy samochodem oraz teoretycznego – przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych

Oferta powinna zawierać: cenę za jednego uczestnika kursu, informację dotyczącą: badań lekarskich, podręczników, kosztu dodatkowych godzin jazdy po zakończeniu kursu oraz miejsce prowadzenia zajęć.

Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron oraz, że w trakcie oceny ofert możemy zwracać się o dodatkowe informacje niezbędne przy dokonywaniu oceny.

Oferty prosimy składać w zaklejonej i opisanej kopercie „ OFERTA NA PROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY” w sekretariacie szkoły do godz. 11 00 23.09. 2016 roku.

Informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 022-756-74-32, 022-757-01-36

 

Formularz ofertowy - do pobrania

Wytworzył:
Jacek Jakubowski - ZS Nr 1 Piaseczno
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-09-08 15:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-09-08 15:53:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3961697