Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - część działki ew. nr 5/18 z obrębu 6-01 m. Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  29.09.2016 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę  część działki ew. nr 5/18 z obrębu 6-01 m. Góra Kalwaria.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od  29.09.2016 r. do 20.10.2016 r.
 
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-09-29 14:43:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-09-29 14:54:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki