Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja do SIWZ wraz z przesunięciem terminu otwarcia ofert z dnia 05.10.2016r w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki