Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.10.2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Linin II

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  14.10.2016r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania  w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę  na rzecz wnioskodawców, w trybie bezprzetargowym działka ewidencyjna nr 1/120 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 14.10.2016 r. do 02.11.2016 r.
 
 
Wytworzył:
Anna Kulesza
(2016-10-14)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-14 11:56:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-10-14 12:02:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki