Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 14.10.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Linin II.

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 14.10.2016 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania  w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn. zm.) , Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w dzierżawę:

 

·         część działki ew. nr 15  z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria, na której zlokalizowany jest garaż nr 22/24 o pow. 0,0015 ha

·         część działki ew. nr 12/2 z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria, na której zlokalizowany jest garaż nr 12/9 o pow. 0,0015 ha

·         część działki ew. nr 12/2 z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria, na której zlokalizowany jest garaż nr 9/9 o pow. 0,0015 ha

·         część działki ew. nr 12/4 z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria, na której zlokalizowany jest garaż nr 3/16 o pow. 0,0015 ha

·         część działki ew. nr 12/4 z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria, na której zlokalizowany jest garaż nr 2/21 o pow. 0,0015 ha

·         część działki ew. nr 12/16 z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria, na której zlokalizowany jest garaż nr 7/4 o pow. 0,0023 ha

·         część działki ew. nr 12/51 z obrębu Linin II m. Góra Kalwaria, na której zlokalizowany jest garaż nr 8/7 o pow. 0,0022 ha

 

W/w działka została opisana szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od 14.10.2016 r. do 02.11.2016 r.

Termin składania ofert upływa 14 listopada 2016 r. 

 

Wykaz nieruchomości

Wytworzył:
Anna Kulesza
(2016-10-14)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-14 13:08:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-10-14 13:10:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki