☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie Staroście projektu robót geologicznych

KARTA USŁUGI
 
ZGŁOSZENIE STAROŚCIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH
  
1. Podstawa prawna:
- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1131 z późniejszymi zmianami)
- Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 2060 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)
- Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późniejszymi zmianami)
- Ochrona przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1757 z późniejszymi zmianami)
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 83
 
3. Sposób załatwienia sprawy:
- zgłoszenie składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
- zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, złożone przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu
 
Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosił do niego sprzeciwu
 
4. Wymagane dokumenty:
2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami).
Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.
Projekt robót geologicznych powinien określać:
- cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
- harmonogram prac,
- przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
- przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom.  
 
Wykonawca robót geologicznych jest obowiązany posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją w miarę postępu robót. W trakcie wiercenia należy pobierać próby gruntu. Wiercenia prowadzone będą z ciągłym dozorem geologicznym. 
Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-11-08 15:17:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-08-30 15:50:21)
 
 
liczba odwiedzin: 14278273

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X