☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przekazanie Staroście innej dokumentacji geologicznej

KARTA USŁUGI
 
PRZEKAZANIE STAROŚCIE INNEJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
 
1. Podstawa prawna:
- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1131 z późniejszymi zmianami)
- Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 2060 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)
- Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późniejszymi zmianami)
- Ochrona przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1757 z późniejszymi zmianami)
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 83
 
3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek przekazujący wraz z inną dokumentacją geologiczną składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
 
4. Wymagane dokumenty:
Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w innej dokumentacji geologicznej.
Inną dokumentację geologiczną przekazuje się w trzech egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, właściwemu organowi administracji geologicznej.
 
5. Opłata:
Brak opłaty skarbowej.
 
6. Czas załatwienia sprawy:
W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania innej dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przekazaniu innej dokumentacji geologicznej.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-11-08 15:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-08-30 15:48:58)
 
 
liczba odwiedzin: 14278280

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X