☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla deweloperów

W związku z obowiązkami nałożonymi na deweloperów wynikającymi z ustawy z dnia 16 września 2011 r.  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, a dotyczącymi sporządzenia prospektu informacyjnego, o którym mowa w art. 17 i nast. w/w ustawy, informujemy, że informacja publiczna zawarta w publicznie dostępnych dokumentach umożliwiająca sporządzenie prospektu informacyjnego w zakresie;  „przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach”, opublikowana została w następujących źródłach i jest aktualizowana;
 
Przedsięwzięcia i plany inwestycyjne Starostwa
1. Plan rozwoju lokalnego - str. 150-154
2. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Piaseczyńskiego
Planowane i realizowane inwestycje (wnioski o wydanie pozwolenia na budowę, wydane pozwolenia, zgłoszenia, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U.  z 2016 r. poz. 290) 
1. Wyszukiwarka publiczna Rejestru Wydanych Decyzji i Zezwoleń
 
Informacje wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 )., znajdują się w publicznie dostępnym rejestrze zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie
 
Informacje o pozostałych inwestycjach wymagane prospektem informacyjnym należy uzyskać od podmiotów właściwych ze względu na przedmiot inwestycji i rodzaj prowadzonej działalności. 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-14 15:02:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-12-18 13:12:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357