☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Podstawa prawna

art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

Jeżeli zmianie ulegnie wartość nieruchomości - wniosek trwałego zarządcy z uzasadnieniem.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923).

Czas rozpatrywania sprawy

Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
- jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania,
- dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie można złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 w godzinach pracy Starostwa: pon. - pt. 8.00 - 17.30, lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.

Dodatkowe informacje

Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości może być aktualizowana, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu, albo na wniosek trwałego zarządcy jednak nie częściej niż raz w roku. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy. 

Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-15 14:06:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-02 15:02:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357