Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę

Informujemy że z dniem  1 stycznia 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego została uruchomiona wyszukiwarka publiczna Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń (RWZD)
 
umożliwiająca przeszukiwanie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych.
 
Dane z rejestrów stanowią informację publiczną, są jawne i  dostępne nieodpłatnie.
Rejestr uwzględnia wnioski i zgłoszenia składne do organów administracji  architektoniczno-budowlanej po dniu 1 stycznia 2016 r. oraz decyzje o pozwoleniu na budowę wydanych po tej dacie, a także będąc  zintegrowana z systemem Geoportal umożliwia  wyszukiwanie lub wskazywanie lokalizacji miejsc na mapie (dane pochodzące z systemu Geoportal) i pobieranie dla  konkretnych wskazań  właściwych informacji o postępowaniach dotyczących zamierzeń budowlanych wszczętych po 1 stycznia 2016 roku.
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-21 13:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2019-12-17 11:05:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki