Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - działki ew. nr 133/1 i nr 133/3, m. Tomice, gm. Góra Kalwaria

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia  28  listopada 2016r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do oddania  w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę  nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej WA5M/00356755/9, stanowiąca według ewidencji gruntów i budynków działki ew. nr 133/1 i nr 133/3,  położona w miejscowości Tomice, gm. Góra Kalwaria, opisana dokładnie w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl  w okresie od 28-11-2016 r. do 19-12-2016 r.

 

Starosta Piaseczyński

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy - do pobrania

Wytworzył:
Anna Kulesza
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-28 10:03:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-11-28 11:20:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki