Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - działki ew. nr 26/1 i nr 44/3 z obr. Dobrzenica, nr 34 z obr. Chosna, gm. Prażmów

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia  28 listopada 2016 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania  w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2010r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania w dzierżawę  na rzecz dotychczasowych dzierżawców w trybie bezprzetargowym: 

- niezabudowana  działka  nr 26/1  z  obrębu  Dobrzenica, gm. Prażmów, o pow. 0.97 ha. Czynsz dzierżawny w minimalnej wysokości  300 zł+VAT, płatny za każdy rok z góry,

- niezabudowana  działka  nr 44/1  z  obrębu  Dobrzenica, gm. Prażmów, o pow. ok.1.65 ha. Czynsz dzierżawny w minimalnej wysokości 500 zł+VAT, płatny za każdy rok z góry,

-  niezabudowana działka nr 34 z obrębu Chosna, gm. Prażmów, o pow. 0,1100 ha. Czynsz dzierżawny w minimalnej wysokości 150 zł + VAT płatny za każdy rok z góry.

W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl,  w okresie od  28-11-2016 r.  do  19-12-2016 r.

Starosta Piaseczyński

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - do pobrania

Wytworzył:
Anna Kulesza
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-11-28 10:18:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-11-28 11:14:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki