Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie gminie - działki ewidencyjne w Konstancinie-Jeziornie i Bielawie

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  23.12.2016r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonej do oddania  w użyczenie
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone zostały do oddania w użyczenie gminie Konstancin - Jeziorna  następujące działki ewidencyjne:
85 obręb 01-22 m. Konstancin - Jeziorna
87 obręb 01-25 m. Konstancin - Jeziorna
982/87 obręb 0001 Bielawa, gm. Konstancin - Jeziorna
W/w działki zostały opisane szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 23.12.2016 r. do 12.01.2017 r.
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-12-23 11:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2016-12-23 11:39:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki