XXVI sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego - 22.12.2016 r.

212

XXVI/1/2016

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia
- str. tytułowa

213

XXVI/2/2016

uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2017 rok

214

XXVI/3/2016

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego
- zał. 1
- zał. 2
- objaśnienia

215

XXVI/4/2016

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
- zał. 1
- zał. 2a
- zał. 2b
- zał. 3
- zał. 4
- zał. 5
- zał. 6
- zał. 7

216

XXVI/5/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
- zał. 1
- zał 2

217

XXVI/6/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/8/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

218

XXVI/7/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

219

XXVI/8/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

220

XXVI/9/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie

221

XXVI/10/2016

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu piaseczyńskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

222

XXVI/11/2016

w sprawie powołania Radnej do Komisji Budżetu i Finansów

 

Wytworzył:
Rozalia Wielgórska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-12-28 13:43:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-02-06 13:32:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki