Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - dz. 1/166, 5/6 z obr. Linin II, gm. Góra Kalwaria (stawy)

Ogłoszenie

Starosty Piaseczyńskiego

z dnia 02.02.2017r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do oddania  w dzierżawę

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 2147) , Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę stawy o pow. ok. 2 ha, zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr 1/166 i nr 5/6 z obrębu Linin II gm. Góra Kalwaria.

W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia

II

Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl, w okresie od 02.02.2017 r. do 23.02.2017 r., jak również podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i opublikowane na stronie podmiotowej Wojewody Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert upływa 24.02.2017 r.

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-02-02 14:57:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-02-02 15:08:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki