Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 3 z dnia 03.03.2017r w postępowaniu przetargowym pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki