Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.04.2017r w postępowaniu przetargowym pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10 o budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem, częścią dydaktyczną oraz łącznikiem

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki