Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - część działki nr 9 obr. 7-02 m. Góra Kalwaria

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia   26.04.2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania  w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczona została do oddania dzierżawę część działki ewidencyjnej nr 9 obręb 7-02 m. Góra Kalwaria.
W/w działka została opisana szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronach internetowych www.piaseczno.pl oraz bip.mazowieckie.pl w okresie od 26.04.2017 r. do 17.05.2017 r. 

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-04-28 15:39:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-04-28 15:48:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki