Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - części działek w obr. Karolina m. Góra Kalwaria (strzelnica)

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia  26.04.2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 1b, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 z późn. zm.), Starosta Piaseczyński ogłasza co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę następujące części działek ewidencyjnych: 141/1, 141/2, 164/2, 164/1, 167/3,145/1, 145/2, 144, 165/1, 165/2, 165/3, 154/1, 154/2, 166, 148, 153, 155 obręb Karolina gm. Góra Kalwaria o łącznej pow. ok. 3,1 ha.
W/w działki zostały opisane szczegółowo, w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz zamieszczone na stronach internetowych www.piaseczno.pl, bip.mazowieckie.pl okresie od 26.04.2017 r. do 17.05.2017 r. 
 
Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-04-28 15:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-04-28 16:03:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki