☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Czwartek 09.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej 10KDL - odcinek rondo R3 (4KDZ) - ul. Kuropatwy w Mysiadle - klasa drogi - lokalna (L), gmina Lesznowola

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 12 maja 2017 r., na wniosek Wójta Gminy Lesznowola, została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 9/2017 (nr rej. ARB.6740.1.5.2017.KS), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi gminnej 10KDL: odcinek rondo R3 (4KDZ) – ul. Kuropatwy w Mysiadle – klasa drogi – lokalna (L), gmina Lesznowola, powiat Piaseczyński.

Działki w liniach rozgraniczających projektowanej drogi:

przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej: (w nawiasach podano nr działki po podziale – drukiem wytłuszczonym – pod przejęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Lesznowola, drukiem podkreślonym – pod inwestycję, po średniku działki po podziale poza inwestycją pozostające przy aktualnym właścicielu) oznaczone wg katastru nieruchomości numerami:

jedn. ew. Lesznowola, obręb 0020 KPGO Mysiadło: 232; 242/2 (242/12, 242/13); 231/1 (231/7, 231/8).

Działki poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi:

przeznaczone pod budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu (w nawiasie nr działki przed podziałem):

jedn. ew. Lesznowola, obręb 0020 KPGO Mysiadło: 242/13 (z dz. 242/2); 240; 233; 231/8 (z dz. 231/1).

Z treścią decyzji nr 9/2017 z dnia 12 maja 2017 r. na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niej materiałami można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, pokój 140, od pon. do piąt. w godzinach 8-16.

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za moim pośrednictwem, (Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nr rej. ARB.6740.1.5.2017.KS
Starosta Piaseczyński

 

Wytworzył:
Katarzyna Świcińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-05-12 14:29:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-05-12 14:33:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3944347