Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony - zabudowane budynkiem usługowym dz. nr 11/34 z obrębu 15, miasto Piaseczno oraz 13/103 z obrębu 15, miasto Piaseczno

Ogłoszenie
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 14.06.2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Piaseczyński ogłasza, co następuje:
 
I
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę zabudowane budynkiem usługowym, działki ewidencyjne nr 11/34 z obrębu 15, miasto Piaseczno o powierzchni 40m2 oraz 13/103 z obrębu 15, miasto Piaseczno, o powierzchni 117m2. Czynsz dzierżawny w wysokości 800,00 zł brutto, płatny miesięcznie.
W/w działki zostały opisane szczegółowo w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
II
Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie, zamieszczone na stronie internetowej www.piaseczno.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej,  na okres 21 dni, tj. od dnia 14.06.2017 r. do dnia 05.07.2017 r.
Informacja o zamieszczeniu wykazu będzie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego jest położona nieruchomość.
 
Termin składania ofert: 06.07.2017 r.
 
 
Wytworzył:
Kamila Karbowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-06-14 15:05:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-06-20 11:04:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki