Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 27.06.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej
w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 27.06.2017 r. o godz. 1000  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00406700/5, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków zabudowaną działkę nr 37/23, w obrębie 1-02 m. Góra Kalwaria, o pow. 0,2299 ha, zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 1681,10 m2, z czego przeznaczona do dzierżawy była działka gruntu nr 37/23 o pow. 0,2299 ha oraz parter i pierwsze piętro budynku o łącznej powierzchni użytkowej 1120,74 m2

Z uwagi na brak wpłaconego wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Ewelina Wojtczak-Słowik
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-07-05 09:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-07-05 09:04:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki