☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu po zagubieniu lub kradzieży

KARTA USŁUGI

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W DOWODZIE REJESTRACYJNYM / KARCIE POJAZDU PO ZAGUBIENIU LUB KRADZIEŻY

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód osobisty (do wglądu),
- oświadczenie właściciela pojazdu o zagubieniu dokumentu lub w przypadku kradzieży zaświadczenie z Policji
- w przypadku osób, które nabyły prawo własności pojazdu, dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności na obecnego właściciela (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu lub inne)

OPŁATA:
17 zł
na konto Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

 

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
Wydział Komunikacji i Transportu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

UWAGI:
W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-08-09 15:25:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-03-11 14:10:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617