☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu po zagubieniu lub kradzieży

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088)

Wymagane dokumenty

  • wniosek właściciela pojazdu (DOCX, 420 KB),
  • jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • oświadczenie właściciela pojazdu o zagubieniu dokumentu lub w przypadku kradzieży zaświadczenie z Policji
  • w przypadku osób, które nabyły prawo własności pojazdu, dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności na obecnego właściciela (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu lub inne)

Opłata

17 zł

na konto Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4

tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

Przyjęcia interesantów

poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola
 

Termin załatwienia

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposób załatwienia

Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Uwagi

W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-08-09 15:25:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-10-05 15:23:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357