☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym po zagubieniu lub kradzieży

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.775)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1047 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek właściciela pojazdu (DOCX, 420 KB),
  • jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • oświadczenie właściciela pojazdu o zagubieniu dokumentu lub w przypadku kradzieży zaświadczenie z Policji
  • w przypadku osób, które nabyły prawo własności pojazdu, dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności na obecnego właściciela (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu lub inne)

OPŁATA:

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  ( kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Wydanie zaświadczenia - 17 zł
 

MIEJSCE ZAŁTWIENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW: 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4

tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

poniedziałek-piątek: 7.00 - 16.00
 

Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

UWAGI:

W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-08-09 15:25:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-02 09:33:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467