Informacja o unieważnieniu przetargu - dzierżawa części działki ewid. nr 8/7 obr. 27 m. Piaseczno

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Na wynajem na okres 30 lat działki wchodzącej w skład nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1I/00031088/6, stanowiącej wg ewidencji gruntów cz. działki ewid. nr. 8/7 obr. 27 m. Piaseczno o pow. ca 1,0218 ha 

I. PRZETARG : planowany na dzień 23.08.2017 r., o godz. 10.00 ogłoszony w dniu 21.07.2017 r.
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie, w siedzibach filii, oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin z terenu Powiatu Piaseczyńskiego Piaseczyńskiego,
- na stronie internetowej www.piaseczno.pl,
- w Gazecie lokalnej „ Kurier południowy’’ nr. wydania 26 (678)/W1 I. PRZETARG : planowany na dzień 23.08.2017 r., o godz. 10.00 ogłoszony w dniu 21.07.2017 r.
- na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie, w siedzibach filii, oraz na tablicach ogłoszeń urzędów gmin z terenu Powiatu Piaseczyńskiego Piaseczyńskiego, - na stronie internetowej www.piaseczno.pl,
- w Gazecie lokalnej Kurier południowy nr. wydania 26 (678)/W1

II. Przedmiot  przetargu  : część działki ewid. nr. 8/7 obr. 27 m. Piaseczno o pow. ca 1,0218 ha, na której znajdują się:
a) budynek położony przy ul. Chyliczkowskiej 20E o pow. użytkowej 1155,60 m2 wpisany  do rejestru zabytków nieruchomości woj. mazowieckiego pod nr A-1184, część budynku wykorzystywana jest bezumownie na cele edukacyjne – niepubliczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Chyliczkach-Piasecznie, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wychowanek Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach „Chyliczanka”. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ prowadzący ww. szkołę złożył wniosek o dotacje na 2017 r., wniosek został rozpatrzony pozytywnie-dotacja została przyznana. W miesiącu kwietniu 2017 r. do szkoły uczęszczało 9 uczniów. Jeden lokal o pow. użytkowej 38 m2 zamieszkuje bezumownie 1 rodzina,  w części budynku znajduje się ogólnodostępna Kaplica z Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem – czynny obiekt sakralny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, ołtarzem głównym Krzyżem z 1900 roku, natomiast w północnej części elewacji budynku umieszczona jest figura św. Jozafata Kuncewicza.
b) budynek mieszkalny położony przy ul. Chyliczkowskiej 20C, o pow. użytkowej 524,60 m2 w którym zamieszkuje 8 rodzin, wpisany do rejestru zabytków woj. mazowieckiego pod nr A-1184,
c) budynek mieszkalny położony przy ul. Chyliczkowskiej 20D o pow. użytkowej 219,50 m2 w którym zamieszkuje 1 rodzina,
d) budynek mieszkalny położony ul. Chyliczkowskiej 20F o pow. użytkowej 409 m2 w którym zamieszkuje 6 rodzin,

III. Przetarg unieważnia się z związku z podjęciem przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków czynności, które uprawdopodabniają objęcie ochroną konserwatorską wnętrza i obiektów ruchomych o cechach zabytku zgromadzonych w kaplicy szkolnej mieszczącej się w budynku poł. Przy ul. Chyliczkowskiej 20.

Wytworzył:
Małgorzata Gielecińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-08-10 15:58:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-08-10 16:05:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki