Wykaz części nieruchomości stanowiącej część dz. ewid. nr 5/9, obr. Linin II, gm. Góra Kalwaria przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony.

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki