Informacji o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego

INFORMACJA

Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonych
w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 przeprowadziła w dniu 04.12.2017r. o godz. 10.00 przetarg ustnego nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działkę nr 31, o powierzchni 9554 m2 z obrębu 03-14, zabudowaną dwoma budynkami o powierzchni użytkowej 321 m2  i 173,50 m2, w którym zamieszkuje 1 rodzina, uregulowaną w księdze wieczystej WA5M/00004517/7;

Z uwagi na brak wpłaconego wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Małgorzata Gielecińska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-12-12 11:17:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-12-12 11:23:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki