Wybory samorządowe 2018

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Piaseczyńskiego >>>
_______________________________________________________________________

Uchwała nr 5/18 Powiatowej Komisji Wyborczej w Piasecznie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu przekazania Powiatowej Komisji Wyborczej w Piasecznie protokołów przez obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

Uchwała nr 4/18 Powiatowej Komisji Wyborczej w Piasecznie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Piasecznie

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Piasecznie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Powiatu Piaseczyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 21.08.2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o podziale powiatu piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ich numerach, granicach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej dla Wyborów do Rady Powiatu Piaseczyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Rady Powiatu nr XLVIII.8.2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19.02.2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

Liczba urzędników wyborczych

 

Wytworzył:
Maciej Michalski
(2018-03-05)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-03-05 15:50:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-10-25 14:28:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki