Informacja Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 20.03.2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 20.03.2018 r. o godz. 1000  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00406700/5, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków niezabudowaną działkę nr 37/27, w obrębie 1-02 m. Góra Kalwaria,  o pow. 0,1200 ha zabudowaną budynkiem o powierzchni użytkowej 41 m2.

Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu dwóch uczestników, którzy w wyznaczonym terminie wpłacili wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia  do udziału w przetargu:
1. ALLEGIS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 05-506 Lesznowola, KRS 0000722866, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kazimierza Urbana
2. Pan Stanisław Olek

Cena wywoławcza czynszu została ustalona na kwotę 4.800 zł netto  rocznie.

W wyniku zaoferowanego postąpienia, osiągnięto kwotę w wysokości 6.800 zł netto rocznie.

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości została spółka: ALLEGIS Sp. z o.o.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
(2018-03-28)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-03-28 15:04:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-04-05 11:42:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki