Informacja Starosty Piaseczyńskiego - wynik przetargu na dzierżawę na okres 15 lat zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Tomice

INFORMACJA
Starosty Piaseczyńskiego
z dnia 05.04.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu
na dzierżawę na okres 15 lat zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Tomice

Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Starosta Piaseczyński informuje, że:
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 06.03.2018r. o godz. 10.00  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 15 lat zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Tomice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ew. nr 133/1 oraz 133/3, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA5M/00356755/9.                        
Cena wywoławcza za dzierżawę nieruchomości (stawka miesięczna): 15.000,00 zł.netto+VAT
W wyznaczonym terminie nie wpłynęło wadium.
Brak osób na otwarciu ofert. Nie złożono żadnej oferty.
W związku z powyższym przetarg zostaje zamknięty wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

Starosta Piaseczyński

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
(2018-04-05)
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-04-05 11:52:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-04-05 12:09:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki