Wykaz obejmujący część zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczonej do oddania w najem na czas określony - część dz. 8/7, obr. 27 Piaseczno

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki