Informacja Zarządu Powiatu o wyniku przetargu na dzierżawę części nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

INFORMACJA
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 14.05.2018r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu na dzierżawę części nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej
w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej

Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 14.05.2018r. o godz. 1000  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA5M/00406700/5, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków zabudowaną działkę nr 37/23 z obrębu 1-02 m. Góra Kalwaria o pow. 0,2299 ha, zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 1.681,10 m2 (budynek nr 3), z czego przeznaczona do dzierżawy jest działka gruntu nr 37/23 o pow. 0,2299 ha oraz parter i pierwsze piętro budynku o łącznej powierzchni użytkowej 1120,74 m2.
Komisja Przetargowa dopuściła do udziału w przetargu jednego uczestnika, który w wyznaczonym terminie wpłacił wadium, co było warunkiem koniecznym dopuszczenia  do udziału w przetargu:
ALLEGIS Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 1, 05-506 Lesznowola, KRS 0000722866, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kazimierza Urbana
Cena wywoławcza czynszu w pierwszym roku dzierżawy wynosi 72.000,00 zł + VAT rocznie. W toku postąpień osiągnięto najwyższą kwotę 72.720,00 zł + VAT rocznie, zaoferowaną przez  Prezesa Zarządu ww. Spółki tj. Pana Krzysztofa Kazimierza Urbana.

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

Wytworzył:
Wojciech Ołdakowski
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2018-05-23 09:32:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2018-05-23 09:36:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki